Обмен на опит

ОБМЯНА НА ОПИТ В КАРЛОВО

mainadmin No Comments

Ръководителят и социалният работник на ЦНСТДМУ – Червен бряг посетиха ЦНСТДМУ и ЦНСТДМ гр. Карлово, които са част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ. Там те имаха възможност да разгледат услугите и обменят опит със своите колеги. В рамките на работната среща се дискутираха различни теми, споделиха се добри практики и подходи в социалната работа, което способства надграждането на знанията и уменията на специалистите.

Представителите на ЦНСТДМУ – Червен бряг си тръгнаха удовлетворени от посещението, създали ценни контакти с колеги и потребители. Обменът на опит, споделянето на разнообразни и изпитани практики, дискутирането на различни мнения, е винаги обогатяващо и подкрепящо професионалната роля и увереността на служителите. То дава възможност за разширяване на гледната точка, повишаване полето на компетентност и качеството на предоставяната подкрепа в рамките на социалните услуги.

 

 

 

УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В КРЪГЛА МАСА

mainadmin No Comments

В периода 15 -17 март 2017 г. в с. Пчелин (обл. София) се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ. Участие във форума взе и екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг, заедно със своите колеги от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик и Драгоман.

Реализира се активно взаимодействие и обмен на опит между участниците, всеки един със своя специфичен опит, съобразно и вида на услугата и особеностите на общността, в която работи.

Дискутираха се множество теми и проблеми, засягащи пряката работа; трудности и добри практики; способи и средства за социална работа; иновации; законодателната рамка; промени в нормативната уредба; превенция на прегарянето в социалната работа и др.

В неформалната част специалистите се обогатиха и чрез посещението на средновековната крепост „Траянови врата“ край гр. Костенец – символ на национално-историческото наследство в региона.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги. Социални работници и асистенти си тръгнаха удовлетворени от работната среща, с нови знания, въпроси, идеи и сили за последваща работа.

fffff
gkgggggggggg
iiiidid
js;fj;dga
jxlgjbbs
lavlsfs

УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

Екипът на ЦНСТДМУ гр. Червен бряг участва в Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ от цялата страна в направление „Управление на социалните услуги“, която се проведе в периода 04 – 06 декември в „Парк Хотел Кайлъка“ гр. Плевен.

Срещата се организира с цел цялостен обзор на дейностите на центровете и мониторинг на извършената работа през изтеклата отчетна година, както и анализ и планиране на дейността през новата година.

Осъществи се високоефективен обмен на опит, в който екипите споделиха добри практики. Засегнаха се всички въпроси, обвързани с професионалната дейност, срещани трудности, както и методи с цел преодоляването им и повишаване ефективността на работния процес. Всички звена представиха за обсъждане и финализиране и работните си План-графици за Новата 2017г.

В духа на модерния и иновативен стил на провеждане на работния процес в СОНИК СТАРТ, програмата на работния форум включи и тийм билдинг с цел сплотяване на екипите на организацията и превентиране на професионалното прегаряне.

Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ се провежда всяка година, като доказана предпоставка за ефективност и поддържане качеството на предоставяните услуги. Като национален лидер в предоставянето на социални услуги СОНИК СТАРТ залага на внимателното планиране на дейностите по отделните направления, съобразно текущите нужди на социалната реалност в страната, както и активната и ефективна комуникация между всеки един от центровете и специалистите в организацията.

DSC_3363
DSC_3368
DSC_3369
DSC_3375
ljfldsgjs
lzjclzcjl