145 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

mainadmin No Comment
Новини

На 19.02.2018г. България отбелязва 145 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски. Потребителите на ЦНСТДМУ и ЗЖ-УИ Червен бряг участваха в тържествено възлагане на цветя пред паметната плоча на Васил Левски, прекланяйки се пред вечната му памет.

18.02
145 Левски
Възлаг.цветя
Възлагане
ДЦ Левски
ЗЖ възлагане
Историческа постановка
Левски
Нац.достояние
Пам.плоча Левски
Памет Левски
Паметна плоча
Търж.Левски
Цветя Левски
ЦНСТ и ЗЖ възлагане
Ч.бряг – традиции