УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В КРЪГЛА МАСА

mainadmin No Comment
Новини Обмен на опит

В периода 15 -17 март 2017 г. в с. Пчелин (обл. София) се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ. Участие във форума взе и екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг, заедно със своите колеги от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик и Драгоман.

Реализира се активно взаимодействие и обмен на опит между участниците, всеки един със своя специфичен опит, съобразно и вида на услугата и особеностите на общността, в която работи.

Дискутираха се множество теми и проблеми, засягащи пряката работа; трудности и добри практики; способи и средства за социална работа; иновации; законодателната рамка; промени в нормативната уредба; превенция на прегарянето в социалната работа и др.

В неформалната част специалистите се обогатиха и чрез посещението на средновековната крепост „Траянови врата“ край гр. Костенец – символ на национално-историческото наследство в региона.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги. Социални работници и асистенти си тръгнаха удовлетворени от работната среща, с нови знания, въпроси, идеи и сили за последваща работа.

fffff
gkgggggggggg
iiiidid
js;fj;dga
jxlgjbbs
lavlsfs