УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
Новини Обмен на опит

Екипът на ЦНСТДМУ гр. Червен бряг участва в Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ от цялата страна в направление „Управление на социалните услуги“, която се проведе в периода 04 – 06 декември в „Парк Хотел Кайлъка“ гр. Плевен.

Срещата се организира с цел цялостен обзор на дейностите на центровете и мониторинг на извършената работа през изтеклата отчетна година, както и анализ и планиране на дейността през новата година.

Осъществи се високоефективен обмен на опит, в който екипите споделиха добри практики. Засегнаха се всички въпроси, обвързани с професионалната дейност, срещани трудности, както и методи с цел преодоляването им и повишаване ефективността на работния процес. Всички звена представиха за обсъждане и финализиране и работните си План-графици за Новата 2017г.

В духа на модерния и иновативен стил на провеждане на работния процес в СОНИК СТАРТ, програмата на работния форум включи и тийм билдинг с цел сплотяване на екипите на организацията и превентиране на професионалното прегаряне.

Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ се провежда всяка година, като доказана предпоставка за ефективност и поддържане качеството на предоставяните услуги. Като национален лидер в предоставянето на социални услуги СОНИК СТАРТ залага на внимателното планиране на дейностите по отделните направления, съобразно текущите нужди на социалната реалност в страната, както и активната и ефективна комуникация между всеки един от центровете и специалистите в организацията.

DSC_3363
DSC_3368
DSC_3369
DSC_3375
ljfldsgjs
lzjclzcjl