„ПОЗИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ – ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comment
Обучения

На 11 април се проведе второто от заложените в Обучителната програма на ЦНСТДМУ – Червен бряг обучение за 2017г., на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“.

В обучението взе участие целият екип на услугата. Участниците подробно се запознаха с темата, като задълбочиха познанията си по отношение на: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“; „Представа за позитивно поведение“; „Позитивно възпитание и мотивация“; „Ненасилствена комуникация“; „Активно слушане – основен елемент в общуването между служители и деца/младежи/“; „Дисциплината – знак за обич“; „Вниманието и детето/младежа“; „Интерактивно обучение и възпитание“ и други, важни в практическата дейност теми.

jljls