Обучения

ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА

Всички служители в СОНИК СТАРТ сa включени в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното работно място, професионални компетенции и проблематика, която срещат в работата си. В периода 10-13 септември 2017 г. в с. Кранево, в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017г., екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг участва в поредното от предвидените обучения […]

0 comments

ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

На 14-15 юли 2017г. екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг премина обучение, с теми: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с /водеща фигура на детето и Техники за справяне с АВТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“. По време на обучителните дни, екипът подробно се запозна с методи за работа с хиперактивни деца […]

0 comments

„ПОЗИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ – ОБУЧЕНИЕ

На 11 април се проведе второто от заложените в Обучителната програма на ЦНСТДМУ – Червен бряг обучение за 2017г., на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“. В обучението взе участие целият екип на услугата. Участниците подробно се запознаха с темата, като задълбочиха познанията си по отношение на: „Позитивни методи за постигане […]

0 comments

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА

Екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг премина две от заложените обучения в Обучителната програма на СОНИК СТАРТ за 2016г. Обучението се проведе в гр. Левски на 04 – 05 ноември 2016г. с обучител: Ивайло Миланов, и разгледа темите: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и […]

0 comments