ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА

mainadmin No Comment
Новини Обучения

Всички служители в СОНИК СТАРТ сa включени в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното работно място, професионални компетенции и проблематика, която срещат в работата си.

В периода 10-13 септември 2017 г. в с. Кранево, в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017г., екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг участва в поредното от предвидените обучения в подкрепа на професионалната дейност и резултативността в работата. С обучители гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен център за деца, се разгледаха се темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Обучителните дни завършиха с провеждането на тиймбилдинг, подготвен от ръководството, за да се затвърди екипността и творческия ентусиазъм в работата на специалистите.

20170912_151605
20170910_160708
20170912_151555
;dsvg
20170912_151629
20170912_151634
20170912_152158
jhfsa
jjsjsjs
jz;vdd
ljldsd
ljlfz