ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА

mainadmin No Comment
Новини Обучения

Екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг премина две от заложените обучения в Обучителната програма на СОНИК СТАРТ за 2016г.

Обучението се проведе в гр. Левски на 04 – 05 ноември 2016г. с обучител: Ивайло Миланов, и разгледа темите: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“.

През двата обучителни дни се обсъдиха множество техники, способстващи ефективно общуване с потребителите, установяването на доверие с тях, както и задълбочаването на разбирането относно различните начини на мислене, изразяване и възприемане. Дискутираха се различни модели, които биха могли да насочат недоброволните потребители (които отричат наличието на проблем) за постигане на възможната промяна. Всички екипи, участващи в обучението, в т.ч. и екипът на ЦНСТДМ – Червен бряг, се включиха активно, а обучението завърши с обратна връзка.

Интерактивните методи, използвани в обучението, подпомогнаха усъвършенстването на знанията и уменията на специалистите, съответно, способстваха за подобряване ефективността на работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

;dk;aslk;;a
jdjdjd
jjjjjjd
kgkkgkg
lajfljlf