ОБУЧЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

mainadmin No Comment
Новини Обучения

На 14-15 юли 2017г. екипът на ЦНСТДМУ – Червен бряг премина обучение, с теми: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с /водеща фигура на детето и Техники за справяне с АВТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“.

По време на обучителните дни, екипът подробно се запозна с методи за работа с хиперактивни деца и техники за справяне с АВТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства. Обсъдени са трудностите и добрите практики в процеса на работа с хиперактивни и автоагресивни лица; способи, начини на овладяване и лечение.

Обучението способства надграждането на знания и умения на служителите, необходими в практическата работа за адекватно и навременно отговаряне на нуждите на потребителите; осигуряване на професионална и ефективна подкрепа.

hzfljg;
ljf
ljglsd