ОБМЯНА НА ОПИТ В КАРЛОВО

mainadmin No Comment
Новини Обмен на опит

Ръководителят и социалният работник на ЦНСТДМУ – Червен бряг посетиха ЦНСТДМУ и ЦНСТДМ гр. Карлово, които са част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ. Там те имаха възможност да разгледат услугите и обменят опит със своите колеги. В рамките на работната среща се дискутираха различни теми, споделиха се добри практики и подходи в социалната работа, което способства надграждането на знанията и уменията на специалистите.

Представителите на ЦНСТДМУ – Червен бряг си тръгнаха удовлетворени от посещението, създали ценни контакти с колеги и потребители. Обменът на опит, споделянето на разнообразни и изпитани практики, дискутирането на различни мнения, е винаги обогатяващо и подкрепящо професионалната роля и увереността на служителите. То дава възможност за разширяване на гледната точка, повишаване полето на компетентност и качеството на предоставяната подкрепа в рамките на социалните услуги.