В ЦНСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ НИКОГА НЕ СКУЧАЕМ!

mainadmin No Comment
За децата

Трудотерапия, индивидуална работа, спорт и свободно време за децата и младежите.

Дори и момчета приготвят си закуска
Индивидуална работа с Калинка
Лятото е още с нас
Научихме да правим баница
Обичам да се люлея!!!
През хубаво време спортувамена вън
С нова топка и приятели от ЗЖ-УИ Ч.бряг
Трудотерапия с потребители на ЗЖ-УИ Червен бряг