Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Червен брягЖизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

 


КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!